Shipping policy – Rvr charme

RVR CHARME SALON Lukket fra 07 Oktober til 15 Oktober.

Shipping policy

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 • (6.1) Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler Kunden andet.
 • (6.2) Kunden skal sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt eller ydelse:
 1. ordrenummer,
 2. varenummer,
 3. varebeskrivelse,
 4. mængde,
 5. pris,
 6. betalingsbetingelser,
 7. leveringsdato,
 8. leveringsadresse, og
 9. leveringsbetingelser.
 • (6.3) Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til Kunden skriftligt senest 1-2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

 • (6.4) Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
 • (6.5) Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med Kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til Virksomheden senest seks måneder efter modtagelse af produktet. I modsat fald er Kunden bundet af købet.

7. Levering

  • (7.1) Virksomheden leverer alle solgte produkter og ydelser inden for 3-4 arbejdsdage. Virksomheden sender alle varer gennem leverandøren DAO, som forpligter sig til at levere inden for 2-4 dage.
    
  • (7.2) Virksomheden leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre andet er aftalt mellem parterne.
    
  • (7.3) Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

   8. Forsinket levering

    • (8.1) Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.