Terms of service – Rvr charme

RVR CHARME SALON Lukket fra 07 Oktober til 15 Oktober.

Terms of service

Salgs -og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

 • (1.1) De almindelige salgs -og leveringsbetingelser (herefter “Betingelserne”) gælder for alle aftaler (som accepteres ved afkrydsningsfeltet “​Jeg har læst salgs -og leveringsbetingelserne og er enige med dem​ ”) om Rvr Charme, CVR-nummer ​37620270​ salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Kunden.  

2. Aftalegrundlag

 • (2.1) Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Kunden (fremover “Aftalegrundlaget”).  

 • (2.2) Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, således parterne har aftalt dem skriftligt.  

 • (2.3) Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs -eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.  

3. Produkter og ydelser

 • (3.1) Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til Kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.  

 • (3.2) Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til Kunden,skal i pågældende betingelser anses som neglepleje, som udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
   
 • (3.3) Produkter og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til Kunden, er neglepleje og negleplejeprodukter til professionel brug. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål. 

4. Pris og betaling

 • (4.1) Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger af Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter Kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusive moms.
   
 • (4.2) Vedrørende Kundens betaling af produkter eller tilknyttede ydelser fra Virksomheden, er Mastercard, Mobilepay, Swish og Visa tilladte betalingsmidler.  

 • (4.3) Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest på dagen ordren afgives, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.
5. Forsinket betaling
 • (5.1) Hvis Kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1% pr. måned fra forfaldsdato og til betaling sker.  

 • (5.2) Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter punkt 5.1. ret til at: 

  • ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører,
  • ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til Kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller
  • gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.